Декорации

Не вашите стандартни ролца: удивите се с оригинални форми преоткривайки италиански регионални традиции и тези от другата страна на земното кълбо. Различни форми и аромати, за да се издигнат със специални пълнежиПроект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0062-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"


Бенефициент: "ДЖЕЙЕЛПИ" ЕООД


Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.


Начало: 08.02.2021г.

Край: 08.05.2021г.